Forståelse av energikartlegging for borettslag

Energikartlegging er en tjeneste som gir en detaljert oversikt over mulige tiltak for redusert energibehov og alternativer for lokal energiproduksjon. Denne prosessen innebærer å gi konkrete anbefalinger til framgangsmåter, sammen med beregnet kostnader og lønnsomhet. Videre påpekes det anbefalte rekkefølgen for implementering.

Støtte til energikartlegging for borettslag

Borettslag og sameier som gjennomfører en energikartlegging av borettslag har muligheten til å søke Enova om støtte for å dekke deler av kostnadene. Denne støtten gjelder dokumenterte kostnader i forbindelse med kjøp av tjenesten.

Mer om prosessen bak energikartlegging

Kartlegging av bygningens energipotensiale er en grundig aktivitet som gir en totaloversikt over energiforbruket, samt tiltak som kan utføres for å forbedre energieffektiviteten til bygningen. Dette innebærer typisk at erfarne energirådgivere kommer på befaring, og utfører simuleringer i et beregningsprogram for å oppdage muligheter for energisparing.

Fordeler ved implementering av energitiltak

Implementering av energieffektive tiltak kan gi en rekke fordeler:

  • Energibruk: Tiltak som forbedrer isolasjon og lufttetthet i bygget, samt varmegjenvinning i ventilasjonen, bidrar til å redusere oppvarmingsbehovet. Dette fører til lavere strømregning for hver boenhet i borettslaget eller sameiet.
  • Inneklima: Forbedret isolasjon og lufttetthet forbedrer også inneklimaet ved å eliminere trekk og kaldras fra vegger og vinduer. Et godt inneklima er en viktig faktor for trivsel i egen bolig.
  • Fukt: En rekke tiltak kan redusere risikoen for fuktskader i form av kondens, som ofte er et resultat av kuldebroer eller eldre vinduer nær slutten av sin levetid.

Gjennomføring av tiltak med en kartleggingsrapport

Med en detaljert rapport som beskriver de nødvendige tiltakene, blir det enklere å innhente tilbud og stille krav til utførende foretak. Dette sørger for en smidigere gjennomføring av energisparetiltakene.

Betydningen av bærekraft i borettslag

Bærekraft er et nøkkelord i moderne samfunn, og gjennomføringen av energieffektive tiltak i borettslag kan bidra til å nå dette målet. Ved å redusere energiforbruket og strømregningen, tar vi et skritt nærmere et mer bærekraftig samfunn.

Konklusjon: investering i fremtiden

Energikartlegging er ikke bare en investering i din egen økonomiske fremtid, men også en investering i vårt felles miljø. Gjennom implementering av energieffektive tiltak, kan vi alle bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.